Barion Pixel

Elállási És Felmondási Tájékoztató

Elállási tájékoztató (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis és középvállalkozás részére)

1./ Elállási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

2./ Az elállási határidő:

2.1. A szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződés esetében az elállási határidő akkor jár le, ha a vállalkozás a szolgáltatás egészét teljesítette, de legkésőbb a megrendeléstől számított 14 nap elteltével. A fogyasztó az elállási jogát a termék megrendelése és annak kiszállítása közötti időszakban is érvényesítheti.

3./ Elállás módja:

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címreSPB Webstores Kft., levelezési cím: 2161 Csomád, Kossuth út 103., email: vintagedreamws@gmail.com Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le: https://vintagedream.hu/ellalasi-nyilatkozat-minta/

4./ Az elállás joghatásai:

4.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Bővebb információt Online ÁSZF-ben talál.

Choose Your Location

Mi az amit keresel?
Kérjük, írd be a keresni kívánt szót, és nyomd meg az "enter" gombot.
Shopping Cart
No products in the cart.
Return To Shop